ورود کاربرانعضویت کاربران

رنگ آمیزی مایع

در این روش رنگ آمیزی قطعات بوسیله رنگ های مایع صنعتی انجام میگیرد.اصولاً در حال حاضر از رنگهای مایع 

در کارهای خاص استفاده میشود.لاک کاسه چراغ، رنگ های وایت برد،رنگهای مخصوص مناطق رطوبتی از جمله 

این موارد میباشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر